מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות-

לתשומת ליבך- מדיניות פרטיות זו הנה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר העסק.

כל מה שנכתב למטה מתייחס לכל מין ומגדר ללא הבדל, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) יש להיעזר במבוגר אחראי לפני כל שימוש באתר. השימוש באתר מתאפשר רק מגיל 18 ומעלה.


  1. הנחיות כלליות-

1.1. לקוח/גולש יקר! העוסק עמית כצמן מאמן אישי ע.מ 318243185 (ON-IT Fitness) מכבד את פרטיותך ורואה בה ערך עליון, כמו כן מכבד גם את פרטיותם של כל הלקוחות והמשתמשים בשירותים המסופקים על ידי העסק (מתייחס ל "הלקוח/גולש" ו/או "הלקוחות/הגולשים"), בזמן השימוש באתר האינטרנט של העסק, ובאמצעים של העסק.

1.2. מטרתה של מדיניות פרטיות זו היא לפרט אודות המידע שנאסף אודותיך בעקבות השימוש בשירותים באתר, וגם כדי לסקור את האופן שבו משתמש העסק במידע שנמסר אליו והנאסף על ידו אגב השימוש בשירותיי העסק. שים לב שעבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים שונים יכולים להיות כללים שונים וייתכן שתוצג להם מדיניות ספציפית בהתאם לשימוש במידע שייאסף באותו יישום.

1.3. התנאים של מדיניות הפרטיות המפורטים להלן משמשים כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והתקנון באתר. לעסק יש אפשרות לשנות את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש והתקנון, יחד או כל אחד בנפרד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או בהסדרים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך הזה, שיימצא בגרסתו המעודכנת באתר האינטרנט של העסק. השימוש באתר העסק כפוף למדיניות הפרטיות המעודכנת בו, ויעיד על כך שהסכמת למדיניות הפרטיות ולשינויים בה – לכן חשוב לעיין במדיניות הפרטיות באתר מידי פעם.

1.4. כל ההגדרות והמונחים שכתובים במדיניות הפרטיות יהיו בתוקף גם בתקנון, אלא אם הקשרם של הדברים הובהר אחרת.


  1. איסוף המידע והשימוש בו-

2.1. חלק מהשירותים שניתנים מותנים במסירת מידע אישי, לדוגמא: השם המלא, מספר תעודת הזהות, כתובת, פרטי כרטיס אשראי, דרכי ההתקשרות השונים איתך, מידע על מיקומך, פרטי מוען של המשלוח המתוכנן, וכל מידע שעשוי להיות הכרחי לצורך התפעול של אתר העסק וכדי לתת את השירותים של העסק.

המידע שכתוב למעלה מאפשר לך גם, בנוסף, להיכנס לאזור האישי שלך (במידה ומופעלת אפשרות זו באתר), ובו תתבקש להזדהות, בין אם על ידי שם המשתמש והסיסמא שלך או בדרך שונה.

2.2. לעסק קיימים מאגרי מידע רשומים בהם יישמרו הנתונים והפרטים שהובאו ו/או שיאספו אודות המשתמשים באתר העסק, שנועדו, בין היתר, למטרות ניהול ותפעול של אתר העסק, ביניהם גם המידע והשירותים שמוצעים בו ו/או דרכו, מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, למטרות של דיוור ישיר, ניהול מכירות, ניהול מועדון הלקוחות (במידה ומופעלת אפשרות זו באתר), שיווק, גיוס של לקוחות, עריכה של ניתוחים, סקרים, וגם ביצוע מחקרים וניתוחים סטטיסטיים – הן למטרות תפעול והן למטרות שיווק ומסחר, וכן הלאה. העסק מבהיר בזאת, שאין חובה על המשתמש בדין למסור את המידע שכתוב במסמך ושמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של הגולש/הלקוח. חשוב להבין, על המשתמש להיות מודע לכך שכדי ליצור קשר עם העסק ו/או להירשם לרשימת הדיוור שלו באתר האינטרנט, מילוי חלק מהשדות משמש כתנאי הכרחי. בנוסף, שים לב שבלי מסירה של פרטים מסוימים, העוסק לא יוכל לתפעל ולספק את השירותים שמוצעים לך, חלק מהם או כל השירותים.

2.3. המשתמש באתר מצהיר ומתחייב שכל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר העסק, הוא מידע נכון, אמין ומדויק, ושביצע את יצירת הקשר ו/או ההרשמה לאזור האישי ו/או לרשימת הדיוור בשמו בלבד ובשביל עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צד שלישי כלשהו, למעט במקרים בהם הותר לעשות על ידי צד ג' לעשות זאת במפורש. המידע שמסר המשתמש/הגולש, אפילו לפני שמסר פרטים כלשהם לעסק, ומידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ואודות פעולות שיבצע באמצעות אתר העסק יהיו שמורים במאגרי המידע של העסק כמפורט כאן למעלה, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר שמפורטות בסעיף 2.2 כאן למעלה, בהתאמה למדיניות הפרטיות הזו ולהוראות הדין.

2.4. בזמן ביצוע פעולות במסגרת השירותים, ייתכן שתידרש להעביר מידע גם לספקים, שמיישמים את ביצוע הפעולה, ולצדדים שקשורים באותה הפעולה – לדוגמא ספקי המוצר/ים שעמם אנו בשיתוף פעולה, ספקי מחשוב, חברות סליקה, ספקים של שירותי ענן (אחסון מידע), ספקי משלוחים וכן הלאה. המידע יהיה שמור אצל העסק וכן יועבר לצדדים הרלוונטיים כדי להשלים את הפעולות.

2.5. כל המידע שנמסר ו/או נאסף אודותיך כדי לספק את השירותים בעסק, כולם או חלקם ו/או בתהליך אספקתם, הוא יישמר במאגרי המידע הרשומים והמאובטחים של העסק, ויוחזק על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות דרך שירותי "ענן". השימוש במידע יהיה בכפוף למטרות מאגרים אלו ולנכתב במדיניות זו ו/או במדיניות הספציפית של השירות בו אתה משתמש.

2.6. לתשומת ליבך, השירותים משתמשים בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן, דוגמת- pixels, tags beacons, sdk's (להלן Cookies- עוגיות) לצורך תפעול שוטף ותקין שלהם, לצורך אבטחת הנתונים בהם והמידע שנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש בשירותים, כדי לקבל החלטות על הפרופיל שלך ו/או הפעילות שלך, לצורך אימות פרטים וזיהוי, מניעה של הונאות ותרמיות, לצורך שיפור של חווית הגלישה באתר והשימוש בשירותים שמציע האתר, במקביל להתאמה של התכנים והשירותים להעדפות האישיות שלך, לצורך קביעת מאפיינים למוצרים המתאימים לך, התאמת פרסומות ותכנים הרלוונטיים אליך, גם בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקר, שיווק ומסחר, ובטח שלצרכי אבטחת מידע.

2.7. עוגיות, באופן כללי ובקצרה, הן קבצי טקסט שדפדפן האינטרנט או היישום של המשתמש יוצר בהתאם פקודה ממחשב העסק. התוקף של חלק מהעוגיות ייגמר בעת שתסגור את דפדפן האינטרנט או את היישום הרלוונטי, ואחרות נשמרות בתוך זיכרון המכשיר או המחשב שלך.

2.8. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון, לדוגמא העמודים שבהם ביקרת, משך הזמן נשארת באתר ו/או ביישום, מהיכן הגעת אל האתר ו/או העמוד, כתובת ה-IP שלך, המאפיינים של המכשיר שלך, ומידע שתבקש לראות כשתיכנס לאתר ועוד. בנוסף יכול להיות שהעוגיות ישמרו גם מידע בדבר ההרגלים של הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, הדפים באתרים/באפליקציה וכל פעילות אחרת בהם. המידע בעוגיות מוסתר, והעסק משתמש באמצעי זהירות כדי להבטיח שרק מחשב העסק או מי בשליחותו יוכלו לקרוא ולהבין את המידע ששמור בהם.

2.9. השירותים יכולים לעשות שימוש גם בעוגיות צד ג' – לדוגמא עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, שמסייעות לנו להתאים בשבילך את חווית הגלישה או השימוש, ולהבין ממצאים סטטיסטיים בנוגע לכלל השימושים בשירותים, כדי לדעת פרטים נוספים על עוגיות אלו תוכל למצואם באתר של גוגל בכתובת – https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ וגם במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת – https://www.facebook.com/policies/cookies/.

2.10. במידה ואתה לא מעוניין לקבל עוגיות, תוכל להימנע מהעוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. על מנת לעשות כן נא היעזר בקובץ העזרה של דפדפן האינטרנט. לתשומת ליבך, בנוסף לכך, שנטרול של העוגיות יכול לגרום לזה שלא יתאפשר לך להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר האינטרנט.

2.11. עליך לתת מידע ו/או לעדכן באתר מידע שהוא מהימן, נכון, מדויק, וללא שגיאות, רק בשמך ובשביל עצמך, ולא בשמו/שמם ו/או בשביל צדדים שלישיים, מלבד מקרים בהם אושר לך לעשות זאת בכתב מפורש.


  1. גישה ושימוש במידע-

3.1. במסגרת השימוש ביישום ייתכן ותתבקש להרשות גישה לשירותים מסוימים מהמכשיר שלך, במחשב ו/או בטלפון הנייד או כל מכשיר קצה אחר, וזאת למטרת ביצוע פעולות מסוימות. ההרשאות הללו כוללות, אך אינן מוגבלות ל:

*גישה לשירותי מיקום – כדי שנוכל להראות לך איפה נמצאת נקודת החלוקה/איסוף הקרובה אליך.

*גישה להודעות טקסט – כדי לאמת את הזהות שלך תתבצע קריאה של קוד האימות הנשלח אליך ב-SMS מהעסק.

*גישה לשירותים של התראות בדחיפה (Push notification) – כדי שתוכל לקבל התראות בדחיפה על פעולות שונות בחשבון ועל שירותים שיכולים להיות לך צורך בהם.

*גישה לנתוני הזיהוי/הזהות של מכשירך – בשביל יצירת מזהה ספציפי ברישום לשירותים שונים, זיהוי ואימות – וכדי לשמור על הפרטיות שלך.

3.2. אתה לא חייב לאפשר את השירותים האלו, ובנוסף תוכל לסגור את האפשרות אליהם דרך המכשיר שלך, אבל סגירת הגישה כפי שכתוב יכולה להוביל לכך שלא תתאפשר לך קבלת השירותים המסופקים, כולם או חלק מהם.

3.3. העסק זכאי להשתמש במידע כדי לקבל החלטות בהתאם אליך או לאחרים, בנושאים של שירות המלצות, התנגדות ובלימת הונאות, אבטחה של השירותים, למטרות של תפעול, זיהוי תרמיות ו/או פעילות לא חוקית כזו או אחרת, ויצירת קשר איתך.

3.4. העסק יכול לשלוח אליך הודעות בנושאי תפעול, התראות ועדכונים בכל מיני דרכים, כמו למשל, דרך המייל או דרך מסרונים, לדוגמא מסרון המכיל קוד זיהוי לצורך גישה לאתר ו/או ליישום, או לצורך שחזור של סיסמא, או הודעות בהתאם לפעולות שלך, אישורים על ביצועי פעולות או הנחיות לביצוע ולשימושים השונים בשירותים.

3.5. מבין השירותים שמציע העסק יכולות להיות פרסומות ו/או קישורים כלשהם לאתרים ו/או יישומים מחוץ לאתר. במידה ותלחץ על הקישור תעשה זאת על פי הדעה שלך ועל אחריותך בלבד, בזאת תצא משירותי העסק ותועבר לאתר ו/או יישום מחוץ לאתר העסק, ותהיה כפוף לתנאים שלו, כולל מדיניות הפרטיות שלו. מאותו הרגע, העסק לא ישלוט על מה שייעשה במידע שלך, ולפי זה לא ייקח אחריות ביחס לכך.

3.6. מבלי להחסיר מהכתוב למעלה, העסק זכאי לשלוח לך וליצור עמך קשר, מידי פעם, בדואר אלקטרוני ו/או בדרכי התקשרות אחרים מידע בנושאי השירותים שלו, והצעות בהתאמה אישית גם בדרך של דיוור ישיר, בכפוף לאישורך. תהיה זכאי לבקש להפסיק לקבל מידע כפי שנכתב, דרך שליחת מייל לכתובת mail@onitfitness.store ו/או דרך שליחת הודעת Whatsapp למספר הטלפון 054-2445425 או דרך מסמך יצירת קשר באתר (במידה ויש). בנוסף, תוכל לדרוש למחוק את עצמך מקבלת הודעות ו/או הצעות כפי שנכתב בהתאם להנחיות הסרת ההודעות ו/או הצעות אשר יוספו להודעה. לתשומת ליבך! כל בקשה של מחיקה מרשימת דיוור שלא תוגש כפי שכתוב לעיל ובהתאמה להנחיות בהודעה הפרטנית, לא תאושר ולא תהיה בתוקף כבקשת מחיקה שהוגשה על ידך ו/או שהתקבלה בעסק.


  1. העברת מידע לצד שלישי-

4.1. העסק יכול להעביר מידע הקשור אליך לצדדים שלישיים, במספר מצבים, כמו שיפורט כעת, ו/או בכל מצב אחר בו ייתבקש העסק להעברה:

4.1.1. בהתאם לדרישתו של המשתמש ו/או בהסכמת המפורשת שלו;

4.1.2. על מנת להעביר אותם לספקים של המוצרים ו/או השירותים כדי להשלים את הפעולות שביקשת ו/או כשנדרש לצורך תפעול של השירותים, למשל ספקי המוצרים והמשלוחים עמם עובד העסק, חברות סליקה חיצוניות כדי לבצע את התשלום בעבור השירות, ולרבות ספק של שירותי ענן;

4.1.3. מתוקף הפעילות שלו אל מול חברות קשורות עסקית, לטובת מטרות השימוש המוצהרות ומאושרות לפי כל דין, לצורך אספקה של השירותים, וגם כן לצורך ניהול של סיכונים בעסק.

4.1.4. בכל מצב שבו לא תקיים את תנאי השימוש והתקנון, וגם כן את התנאים של מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תעשה או תנסה לעשות, בעצמך ו/או בעזרת מי מטעמך, בעזרת השירותים ו/או בקשר איתם, פעולות הפוכות להוראות של תנאי השימוש והתקנון, וגם כן מדיניות הפרטיות, וגם כן הפרת הנחיות כל דין;

4.1.5. בגלל צו שיפוטי הדורש מהעסק להעביר את המידע לצדדים שלישיים בהתאם לצו;

4.1.6. לכל גוף, אדם, תאגיד, רשות וגורם ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים בהתאם לכל הנחיה בדין המחייבת או שיש על העסק חובה לעשות זאת;

4.1.7. לצרכים של ניהול נוהל ו/או אי-הסכמה משפטית ו/או חוקית, שבינך ו/או מי בשליחותך לבין העסק ו/או מי בשליחותו, כולל לשם העברת דוחות תנועה, חניה או אחרים.

4.1.8. בכל מקרה בו יחשוש העסק, שמסירת האינפורמציה דרושה כדי למנוע פגיעה חמורה בעסק, ו/או לממונו ו/או גוף המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או כדי למנוע פגיעה חמורה אחרת על פי שיקול הדעה הבלעדי שלו;

4.1.9. במקרה בו נתן ו/או המחה העסק לצד שלישי את פעילותו ו/או את הזכויות שלו והחובות שלו כלפי המשתמש גם במקרה של שינוי בשליטה בעסק, כולל בדרך של מיזוג, קנייה, או קנייה של כלל או מרבית נכסיו, ובלבד שצדדים שלישיים כפי שנכתב יקבלו על עצמם את ההנחיות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

4.2. העסק יכול להעביר מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, כולל מפרסמים, וזאת בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיינתן לצדדים שלישיים לא יבחין בך באופן אישי.

4.3. אין בכל הנכתב לעיל מטרה למנוע מזכות העסק להעביר לצדדים שלישיים מידע שהוא לא אישי, שאין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי הזהות שלך בצורה ישירה.


  1. אבטחת מידע-

העסק עושה את מריב המאמצים לשמור על סודיות הנתונים שהמשתמש מסר, וזה נעשה תוך לקיחת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה חדשניות. ידוע לך, שהעסק משקיע משאבים ומשתמש באמצעים מחמירים למניעה של כניסה לא מאושרת לפלטפורמות המספקות את השירותים, ולנטרול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אך העסק לא יכול לשלול שיבושים בשירותיו בצורה מוחלטת.


  1. יצירת קשר עם העסק-

בעניין פרטיות לפי החוק להגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי בשליחותך, זכאי לעיין במידע עליך שמצוי במאגרים של העסק וגם לבקש מהעסק לתקן מידע זה במידה והוא שגוי, מלא או מדויק. כדי לקיים זכות זו, עליך לפנות בכתב כמו שמפורט להלן. נוסף לכך, ניתן ליצור קשר לכל שאלה ו/או הבהרה בנושא מדיניות זו לעסק דרך כתובת האימייל  mail@onitfitness.store ו/או דרך Whatsapp למספר הטלפון 054-2445425 .

Shopping Cart
דילוג לתוכן